Hvad er privat pasning?

Hvad er privat pasning?

Privat pasning er en pasningsform for dig, der selv ønsker at have indflydelse på hvor dit barn skal passes, og dermed et alternativ til de offentlige dagtilbud.

Barnet passes i et privat hjem under dagpleje-lignende forhold med flere årlige tilsyn fra kommunen, og der ydes tilskud til lønnen af kommunen og søskende-tilskud efter gældende regler. En privat børnepasser er godkendt af kommunen, men står selv for sin forretning. Man står derfor selv for indkøb af legetøj, hjælpemidler og for at få børn ind.

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du derfor selv henvende dig til den børnepasser du er interesseret i. Et godt sted at starte er her på siden. Her kan du læse om de forskellige pasningsordninger, om de er storordninger med mere end 5 børn og hvad de forskellige ordninger eventuelt lægger vægt på, såsom naturoplevelser, økologi, musik mm.

Alle pasningsordninger på denne side er medlem af Foreningen for Private Børnepassere, som tilbyder kursus og foredrag. Dette foregår om aftenen, så når private passere dygtiggør sig er det i deres fritid, en fritid og undervisning som de selv betaler for.

Hvorfor vælge privat børnepasning?

Hvorfor vælge privat børnepasning?

1.
Privat pasning er et tilbud til jer, der selv ønsker at vælge, hvor jeres barn skal være, mens i er på job. Søger I der imod en kommunal dagplejeplads, så er det kommunen der anviser pladsen.

2.
Vi er, som privat børnepasserer, godkendt af kommunen på fuldstændig samme vilkår som en kommunal dagplejer og kommunens dagplejepædagoger fører tilsyn med private børnepassere på samme vilkår, som de kommunale dagplejere. Dette udmynter sig blandt andet ved både an- og uanmeldte besøg flere gange årligt.

3.
Vi tilbyder søskende-rabat på samme præmisser, som er gældende i det kommunale regi.

4.
Som privat børnepasserer tilrettelægger vi selv hverdagen med udgangspunkt i børnenes behov, hvilket vil sige at vi ikke er pålagt at skulle møde op i legestue på forudfastlagte datoer. Dette er en klar fordel i perioder, hvor vi har små og nystartede børn, der har rigeligt at gøre med at lære os at kende og øve sig i at være adskilt fra mor og far.

5.
Vi er ikke forpligtet til at skulle sende jeres barn videre når det fylder 2 år og 10 måneder, hvis han/hun ikke er klar til børnehave, eller hvis det dermed betyder at I ikke kan få plads i den børnehave, som I gerne vil have jeres barn i.

6.
Som privat børnepasser modtager vi ikke gæstebørn og det ser vi som en stor fordel for jeres barn, da det sikrer en rolig og forudsigelig hverdag for os, hvor vi og børnene ikke skal forholde mig til gæstebørn, der helt naturligt kræver ekstra opmærksomhed og omsorg, fordi deres hverdag er ukendt og anderledes for dem.

7.
I kan skrive jer op til en plads hos Børne-Banden, allerede mens jeres baby endnu ligger og hygger sig i maven. I kommunalt regi kan dette først lade sig gøre den dag barnet er født og dermed kan en bestemt plads I ønkser, være blevet besat til anden side.

8.
Vi er som privat børnepasser vores egen chefer og det gør, at vi selvstændigt sætter rammerne om vores hverdag. For jer betyder det stor fleksibilitet i forhold til jeres ønsker – det kunne eksempelvis være åbne-lukketider, opstartsrytme, særlige kostønsker osv. Vi er MEGET fleksibel, så lad os sammen snakke om, hvordan Børne-Banden kan blive det helt rigtige sted for jer.

Om Pasningsordningen

Om Pasningsordningen

Regler for tilskuddet:

Du skal ikke betale skat af tilskuddet, børnepasseren skal derimod betale skat af den løn, I har aftalt. Du kan ikke få tilskud under barselsorlov, fædreorlov samt under forældreorlov vedrørende pasningsbarnet. Du kan ikke få tilskud til at passe dine egne børn du kan ikke få økonomisk eller pædagogisk friplads i privat pasning tilskuddet stopper altid, hvis barnet starter i kommunal pasning

Krav for at få tilskud

Du skal bo i Aalborg Kommune.
Du kan få tilskud til privat pasning, indtil barnet starter i børnehaveklasse
Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder.

Sådan søger du tilskud

Hør mere om tilskudsordningen eller rekvirer orienteringsmateriale og blanketter ved at kontakte:

Vibeke Hansen, telefon 9982 3170, e-mail: veh-fb@aalborg.dk
Sonja Nitzsch, telefon 9982 3169, e-mail: sni-fb@aalborg.dk
Maibritt Bager Nielsen, telefon 9982 3168, e-mail: mbn-fb@aalborg.dk

Rabat for søskende

Har du mere end et barn i privat pasning, får du søskenderabat. Rabatten vil altid være på det barn, hvor nettodriftsudgiften er lavets.

For at opnå søskendefortrinsret skal søskende være i samme pasning minimum 1 måned. En søskendefortrinsret er ikke en fortrinsret til, at det ene barn overtager det andet barns plads.

Tilsyn

Der føres mindst to tilsyn om året. Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring – også om sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold – samt det danske sprog og kultur.

Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn i den private pasningsordning. Ved tilsynet lægges der vægt på børnepasserens kompetencer. Formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.

Aalborg Kommune kan tilbagetrække godkendelsen af en privat pasningsordning, hvis pasningsaftalen mellem forældrene og børnepasseren ikke følges eller opfyldes.

Overgang fra en privat pasningsordning til anden pasning

Opsigelsesvarslet i en privat pasningsordning kan maksimalt være løbende måned + 1 måned.

Modtager du tilskud til privat pasning, skal du orientere Aalborg Kommune, når aftalen med børnepasseren ophører. Vi skal have besked om sidste dag hos børnepasseren. Vær opmærksom på, at opsigelsesvarslet kun er mellem forældre og børnepasser.